Dual Cartridge Skeleton Gun

70.70

For use with our Timbabuild EHB60 (Epoxy High Build 60mm) and ERC10 (Epoxy Rapid Cure 10mm)

Description

For use with our Timbabuild EHB60 (Epoxy High Build 60mm) and ERC10 (Epoxy Rapid Cure 10mm)

Additional information

Option

Dual Cartridge Skeleton Gun